ale

ale I {{/stl_13}}{{stl_8}}spój. {{/stl_8}}{{stl_7}}'łączy zdania współrzędne lub równorzędne człony zdania o treści przeciwstawnej, skontrastowanej; wprowadzany fragment wypowiedzi jest często zastrzeżeniem do treści poprzedzających; lub': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dom biedny, ale czysty. Zrobił to, ale niedokładnie. Nie zarabiała dużo, ale była bardzo oszczędna. Te dzieci są bardzo żywe, ale zdyscyplinowane. Stał w długich kolejkach, ale nigdy nie narzekał. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ale II {{/stl_13}}{{stl_8}}oper. met. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zapowiada w dialogu mówionym wypowiedź jednego z partnerów, jest wstępem do mówienia; wprowadzana przez ten wyraz wypowiedź jest często zastrzeżeniem, przeciwstawieniem do poprzednich wypowiedzi lub sygnalizuje zmianę osób (mówiący –{{/stl_7}}{{stl_7}} słuchający) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}A: – Ale przecież to nie jest sztywne, tylko leci przez ręce. B: – Ale nie będzie lecieć. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ale III {{/stl_13}}{{stl_8}}dop., pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'tym słowem o odpowiedniej intonacji mówiący z pewną afektacją, zniecierpliwieniem zaprzecza temu, co zostało wcześniej powiedziane; nie; skąd': {{/stl_7}}{{stl_10}}On cię naprawdę lubi. – Ale! Tak ci się tylko wydaje. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ale IV {{/stl_13}}{{stl_8}}mod. {{/stl_8}}{{stl_7}}'tym słowem mówiący wyraża swój emocjonalny stosunek do treści zdania, np. zdumienie, podziw, zaskoczenie, zwłaszcza gdy sytuacja kontrastuje z oczekiwaniami lub z wcześniej opisanym stanem rzeczy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ale heca, co nie? Ale niespodzianka! Ty, zobacz, ale samochód! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ale V {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n ndm {{/stl_8}}{{stl_7}}'słaba strona kogoś lub czegoś; minus; wada': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wszystko ma swoje ale.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}ale cóż, ...; ale jaja [numer] {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ale — [ ɛl ] n. f. • 1280; mot du moy. néerl.; repris à l angl. au XVIIe ♦ Bière anglaise blonde et peu amère, fabriquée avec du malt peu torréfié. ⇒ pale ale. Des ales. ⊗ HOM. Aile, elle, 1. l. ● ale nom féminin (moyen néerlandais ale) Bière anglaise… …   Encyclopédie Universelle

  • Ale — 〈[ ɛıl] n. 15; unz.〉 helles engl. Bier [engl.] * * * Ale [e:l , engl.: eɪl], das; s, s [engl. ale < aengl. (e)alu, H. u.]: helles, obergäriges englisches Bier. * * * Ale   [eɪl, englisch] das, s, englisches obergäriges Bier mit hohem… …   Universal-Lexikon

  • ale — ale; ale·cost; ale·gri·as; brid·ale; ra·di·ale; roy·ale; ale·a·tor·ic; ale·a·to·ry; ale·wife; tib·i·ale; ale·cith·ic; gradu·ale; …   English syllables

  • Ale — steht für: Address Latch Enable, ein Steuersignal beim Datentransfer im Zeitmultiplexverfahren Application Level Event, ein Standard für eine RFID Softwareschnittstelle Application Link Enabling, Synchronisierung von Daten über verschiedene SAP… …   Deutsch Wikipedia

  • ale — (n.) O.E. ealu ale, beer, from P.Gmc. *aluth (Cf. O.S. alo, O.N. öl), perhaps from PIE root meaning bitter (Cf. L. alumen alum ), or from PIE *alu t ale, from root *alu , which has connotations of sorcery, magic, possession, intoxication. The… …   Etymology dictionary

  • Ale — ale. interj. hala. * * * Ale es un nombre que abarca a todas las cervezas de fermentación alta, lo que las diferencia de las Lager que son de baja fermentación. La fermentación alta quiere decir que la levadura que cumple el proceso de… …   Enciclopedia Universal

  • ALE — steht für: Address Latch Enable, ein Steuersignal beim Datentransfer im Zeitmultiplexverfahren Amt für Ländliche Entwicklung Application Level Event, ein Standard für eine RFID Softwareschnittstelle Application Link Enabling, Synchronisierung von …   Deutsch Wikipedia

  • Ale — ([=a]l), n. [AS. ealu, akin to Icel., Sw., and Dan. [ o]l, Lith. alus a kind of beer, OSlav. ol[u^] beer. Cf. Ir. ol drink, drinking.] 1. An intoxicating liquor made from an infusion of malt by fermentation and the addition of a bitter, usually… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Alê — Aleksander Montrinas «Alê» est un footballeur brésilien né le 11 septembre 1981 à Brasilia. Carrière 2004 2005 : CA Bragantino  Brésil 2005 ... : Beira Mar …   Wikipédia en Français

  • ale — alleu archal boréal boréale bractéal bractéale châle céréale dual duale déciduale floréal franc alleu féal féale halle hâle joual linéal linéale marshal marshall maréchal maréchale multisalles negro spiritual nivéal nivéale ombellale pale ale… …   Dictionnaire des rimes

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.